Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Gastro / 30. september 2022 / PR

Nespresso upozorňuje na hrozbu globálnej produkcie kávy

Nová kampaň spoločnosti Nespresso s názvom The Empty Cup, v ktorej vystupuje ambasádor značky George Clooney s prázdnou šálkou, upozorňuje na nutnosť chrániť kvalitnú kávu pred klimatickou hrozbou.

Nespresso upozorňuje na hrozbu globálnej produkcie kávy

Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Kávy je dôležité si nielen vychutnať svoju obľúbenú šálku, ale aj zamyslieť sa nad rizikom, ktoré predstavuje zmena klímy pre komunity pestovateľov. Nespresso upozorňuje na hrozbu v kampani s hercom Georgom Clooneym a posilňuje svoj dlhodobý záväzok chrániť najkvalitnejšie kávy sveta.

„Hrozba zmeny klímy je skutočná a pestovatelia kávy stoja v pvej línii. Je kľúčové, aby sme im umožnili vybudovať si finančnú i ekologickú odolnosť, aby mohli nielen prežívať, ale aj prospievať a rozvíjať sa. Tento koncept je v srdci prístupu značky Nespresso. Tu však ide o viac ako len o kávu. Zmena klímy nie je niečo, čo by mohla vyriešiť jediná spoločnosť, alebo jeden priemyselný odbor. Potrebujeme naliehavé a odvážne kroky v globálnom meradle. Ide o veľa,“ uviedol George Clooney.

Nespresso zlepšuje životy pestovateľov

Aktuálne je 60 % druhov divokej kávy v ohrození a 50 % pôdy, ktorá sa dnes používa na pestovanie kávy, sa môže do roku 2050 stať neúrodnou. Kvalitná Arabika je na výkyvy počasia zvlášť náchylná. Program Nespresso, ktorý bol spustený v spolupráci s mimovládnou organizáciou Rainforest Alliance, pomáha zlepšiť výnosnosť aj kvalitu zberu a zároveň chráni životné prostredie a zlepšuje životy pestovateľov aj ich komunít.

Udržateľnosť

Pre budúcu udržateľnosť kvalitnej kávy je kľúčové, aby komunity pestovateľov mohli ochrániť svoju pôdu pred extrémnymi výkyvmi počasia a zároveň bojovať s príčinami zmien klímy. Spoločnosť Nespresso za týmto účelom presadzuje regeneratívne poľnohospodárstvo ako prístup, ktorý môže nielen znížiť globálne emisie z poľnohospodárstva a potravinárstva, ale tiež zvýšiť odolnosť vidieckych oblastí voči zmenám klímy

„Regeneratívne poľnohospodárstvo má potenciál zabezpečiť, že pestovateľstvo bude súčasťou našej odpovede na klimatickú krízu. Tento prístup nielenže od pôdy berie jej plody, ale aj uzdravuje prírodu a obnovuje jej rovnováhu. Som hrdý na to, že sa značka Nespresso stala priekopníkom tejto transformácie, no musíme však robiť ešte viac. Preto vyzývame všetkých aktérov zo súkromnej i verejnej sféry, aby vyvíjali úsilie, ktoré situáciu hmatateľným spôsobom zlepší,“ uvádza generálny riaditeľ spoločnosti.

Prázdna šálka je šestnásta kampaň George Clooneyho pre Nespresso. V Medzinárodný deň kávy, vyzýva veľvyslanec značky Nespresso, aby sa čitatelia zamysleli nad tým, ako prispieť k boju so zmenou klímy. V spolupráci s organizáciou Rainforest Alliance spoločnosť Nespresso buduje rámec pre regeneratívne kávové poľnohospodárstvo. 

    986

    Súvisiace články