Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Made in Czecho-Slovakia / 19. december 2011

Vznik Slovak Fashion Council

Slovak Fashion Council (SFC) vznikol v októbri 2011 ako občianske združenie z iniciatívy módnej návrhárky Dany Kleinert. Dana Kleinert sa stala víťazkou slovenského kola celosvetovej súťaže British Council Young Creative Enterpreneur, ktorú British Council organizuje s cieľom podpory podnikania v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu.

Vznik Slovak Fashion Council

19. 12. 2011


2Slovak Fashion Council (SFC) vznikol v októbri 2011 ako občianske združenie z iniciatívy módnej návrhárky Dany Kleinert. Dana Kleinert sa stala víťazkou slovenského kola celosvetovej súťaže British Council Young Creative Enterpreneur, ktorú British Council organizuje s cieľom podpory podnikania v rôznych oblastiach kreatívneho priemyslu. Dana Kleinert sa následne zúčastnila celosvetového stretnutia národných víťazov a študijnej cesty po Spojenom kráľovstve, ktorá bola tiež inšpiráciou pre vznik SFC.

Pobyt v Londýne Danu Kleinert definitívne presvedčil o nutnosti založiť platformu, ktorá na Slovensku chýba a je nevyhnutná pre zdravé fungovanie tohto segmentu u nás. S tým súvisí podpora výroby, vytváranie materiálnych a technických podmienok na profesionálny rozvoj a propagácia slovenskej textilnej a módnej tvorby na Slovensku a v zahraničí.

SFC chce spolupracovať s odborníkmi na dizajn, výrobu a predaj tak, aby podporil nielen rozvoj tohto segmentu, ekonomiky a hospodárstva, ale chce ponúknuť aj pracovné príležitosti slovenským firmám a ich zamestnancom. Okrem toho, plánuje vytvárať stratégiu a podmienky pre značku "Made in Slovakia". „Našim cieľom je, aby čoraz viac výrobkov mohlo nosiť označenie "Vyrobené na Slovensku" a aby sme na tieto výrobky a značky mohli byť hrdí, a aby sa stali vyhľadávaným sortimentom aj pre zahraničie", vysvetľuje Dana Kleinert.

Iniciatívu SFC podporujú Slovenské centrum dizajnu (SDC) a Vysoká škola výtvarných umení   (VŠVU). Obe inštitúcie sa starajú aj o rozvoj odevného a textilného priemyslu. SFC pozná problémy, s ktorými sa slovenský dizajn a móda potýkajú. Práve v tejto oblasti chce pracovať a pomáhať pri ich odstraňovaní.

Činnosť SFC bude rozsiahla a dlhodobá, ale vzhľadom k súčasnému stavu tohto sektoru sú plány triezve a reálne. „Za jeden z najdôležitejšíchSFC_TK_foto5 nástrojov považujeme vytvorenie interaktívneho portálu", hovorí Zuzana Bobiková, projektová manažérka projektu. „Stránka SFC bude agregátom dôležitých a praktických informácií pre všetky zložky odevného a textilného priemyslu na Slovensku. No bude slúžiť aj ako vstupná brána pre zahraničných investorov a záujemcov o slovenských dizajnérov. Rovnako pre organizácie s podobným zameraním, s ktorými chceme partnersky spolupracovať."

Portál bude vznikať a napĺňať sa postupne v dvojročnom horizonte. Plánom je predstavovať a do reálnej prevádzky spúšťať funkčné celky stránky postupne.

Okrem virtuálneho kontaktu s odborníkmi a verejnosťou bude SFC organizovať prednášky a workshopy s novými ideami, skúsenosťami odborníkov zo zahraničia, ale aj rozširovať obzory a prinášať inšpiráciu. „S istotou už môžeme predstaviť 2-dňový workshop s našim partnerom British Council v apríli 2012. Podporu nám vyjadrilo aj SDC. Dohodli sme sa na organizovaní výstavy v galérii Satelit mesiacoch jún a júl budúceho roka", dopĺňa Dana Kleinert.

Aktuálne informácie môžete nájsť na informačnej stránke www.slovakfashioncouncil.sk 

    5161

    Súvisiace články