Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Made in Czecho-Slovakia / 16. november 2015

Študenti z Ateliéru 343 na Fashion LIVE! 2015

Módny projekt Fashion LIVE! venuje tradične veľkorysý priestor mladým talentom.

Študenti z Ateliéru 343 na Fashion LIVE! 2015

15.11.2015

Módny projekt Fashion LIVE! venuje tradične veľkorysý priestor mladým talentom. Druhý prehliadkový deň otvorila módna show Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení známeho tiež pod označením Ateliér 343. Študenti v ňom pracujú pod vedením Júlie Sabovej, ktorej sme sa opýtali na ich aktuálne smerovanie i uplatnenie v praxi.

Aká je filozofia vášho pedagogického pôsobenia?
Tento rok je to už dvadsať rokov, čo vediem Ateliér odevného dizajnu. Samozrejme, časom sa moja filozofia a pedagogické smerovanie formuje, no stále je pre mňa prvoradý individuálny prístupu a podpora osobitého talentu každého zo šudentov. Vždy sa snažím pochopiť ich osobnosti a správne ich v rámci možností a schopností nasmerovať. Nesnažím sa študentov pretvárať, ale rozvíjať, čo je v nich kreatívne. Spoločná práca a pôsobenie v ateliéri, kde pracujú všetky ročníky pohromade pripravuje študentov aj na budúcu tímovú prácu. Práve tento moment je v našom obore veľmi dôležitý. Výsledkom takéhoto spoločného snaženia sú aj každoročné absolventské módne prehliadky na ktorých participujú všetky ročníky a tým pádom postupne získavajú skúsenosti a kontakty. Podporujem tiež študentov v účasti na medzinárodných súťažiach mladých módnych dizajnérov vo svete a snažím sa vytvoriť zdravé konkurenčné prostredie s vysoko nastavenou kvalitatívnou latkou.

Kde sa podľa vás absolventi v rámci módneho sektoru môžu uplatniť?
Poznáme situáciu vo veľkých textilných a odevných firmách, vieme, kam smeruje výroba väčšiny odevných značiek. Ale na druhej strane vieme, že ako protipól sa objavujú úspešné mladé brandy, ktoré apelujú na spomalenie a transparentnosť výroby a pôvodu materiálu. Doba, keď absolvent túžil po vlastnej značke či kamennom obchode, je za nami. Dizajnéri pracujú viac v tímoch, pohybujú sa vo virtuálnom svete.
Do ateliéru odevného dizajnu si z veľkého počtu prihlásených uchádzačov vyberám len troch až štyroch študentov. Toto nízke číslo je hlavne z toho dôvodu, aby sa absolventi mohli uplatniť v svojom odbore, lebo náš trh práce je pomerne malý. Situácia sa ale vyvíja a doba prináša aj nové formy a možnosti.
Počas štúdia majú študenti možnosť vycestovať do zahraničia na pracovnú stáž, čo považujem za veľmi dôležitý dotyk s realitou. Naučia sa to, čo im akademické prostredie nemôže poskytnúť. Študenti sa v posledných rokov zúčastnili takýchto pracovných stáži napríklad v Antverpách v Studiu A.F. Vandevorst a Studiu Ann Demeulemeester, v Ultrechte v Studiu Aquido, v Londýne u Alexandra McQueena alebo v Reykjaviku u Linda Björg Arnardóttir. Tiež môžu absolvovať stáž v niektorej automobilovej firme ako VW alebo AUDI v oddeleniach Colour and Trim.
K rozšíreniu možností uplatnenia absolventov momentálne dopomohlo aj nové vybavenie nášho ateliéru digitálnymi technológiami, ktoré rozširujú zručnosti a vedomosti študentov.
Tak ako v každom inom odbore aj v oblasti odevného dizajnu je vlastná ambícia a šikovnosť kľúčovým faktorom k úspechu.

Na Fashion LIVE! predstavili svoje kolekcie študenti Terézia Feňovčíková, Jakub Straka, Octavia Mckenzie, Zuzana Kedroňová, Lucia Švecová, Terézia Šišková, Kristína Poláčková a Emma Klein. Rôznorodosť ich tvorby potvrdzuje pestrosť štýlov na slovenskej módnej scéne.

Kristína Poláčková:
343_FL2015-2_Kristina_Polackova
343_FL2015-4_Kristina_Polackova
343_FL2015-6_Kristina_Polackova
Emma Klein:
343_FL2015-7_Emma_Klein
343_FL2015-10_Emma_Klein
343_FL2015-11_Emma_Klein
Jakub Straka:
343_FL2015-14_Jakub_Straka
343_FL2015-15_Jakub_Straka
343_FL2015-18_Jakub_Straka
Terézia Šišková:
343_FL2015-19_Terezia_Siskova
343_FL2015-21_Terezia_Siskova
343_FL2015-24_Terezia_Siskova
Lucia Švecová:
343_FL2015-26_Lucia_Svecova
343_FL2015-27_Lucia_Svecova
343_FL2015-28_Lucia_Svecova
Terézia Feňovčíková:
343_FL2015-30_Terezia_Fenovcikova
343_FL2015-32_Terezia_Fenovcikova
343_FL2015-34_Terezia_Fenovcikova
Zuzana Kedroňová:
343_FL2015-36_Zuzana_Kedronova
343_FL2015-38_Zuzana_Kedronova
343_FL2015-41__Zuzana_Kedronova
Octavia Mckenzie:
343_FL2015-43_Octavia_Mckenzie
343_FL2015-45_Octavia_Mckenzie
343_FL2015-49_Octavia_Mckenzie
pripravili: Jana Zajasenská a Miroslava Ferklová
foto: Marek Rebroš

 

    3812

    Súvisiace články