Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Voľný čas / 24. august 2011

Ako nás ovplyvňujú čísla?

Tak ako vzduch a voda, aj dátum narodenia hrá v našom živote dôležitú úlohu. Životné číslo vám prezradí, akú techniku máte použiť, aby ste boli úspešní, zdraví a milovaní.

Ako nás ovplyvňujú čísla?


Tak ako vzduch a voda, aj dátum narodenia hrá v našom živote dôležitú úlohu. Životné číslo vám prezradí, akú techniku máte použiť, aby ste boli úspešní, zdraví a milovaní. O charakteristike jednotlivých životných čísel a ich vplyve na ľudí nám porozprávala numerologička Lenka.

numerologia
Ako si vypočítate svoje životné číslo?
Napíšte si celý svoj dátum narodenia a sčítajte všetky čísla. Výsledné číslo opäť sčítajte tak, aby ste dostali jednociferné číslo od jedna do deväť. Pozor, jedinou výnimkou je dvojciferné číslo 11, ktoré sa už ďalej nesčítava!

Príklad – narodili ste sa 29. novembra 1960
2+9+1+1+1+9+6+0 = 29
2+9 = 11
Vaše životné číslo je 11.

Životné číslo 1
Charakterové vlastnosti:
Ste nezávislá povaha, vodca, zvedavý, odvážny, tvorivý, vynaliezavý, so silnou vôľou.

Čomu sa musíte naučiť:
Sebarealizácii, spoliehať sa sám na seba. Samostatné rozhodovanie vás privedie k väčšiemu úspechu. Celoživotne sa snažte vniesť do sveta pozitívnu tvorivú energiu.

Zdravie
Ak tvorivú energiu nenasmerujete von, obráti sa vám do vnútra a vzniká neistota, ktorá môže vyústiť do chorôb (spodná časť ústnej dutiny, rozmnožovacie orgány, bedrová chrbtica a chronické zápaly).

Rada
Prekonajte neistotu tým, že sa na prekážku pozriete ako na príležitosť. Nájdite si tvorivé hobby.

Životné číslo 2
Charakterové vlastnosti:
Ste znášanlivý, láskavý, taktný, ohľaduplný, spoľahlivý, s jedinečnou intuíciou. Lepšie sa cítite, ak sa môžete o niekoho oprieť, pretože neradi rozhodujete sami. Máte nadanie uzmierovať ľudí.

Čomu sa musíte naučiť:
Niesť zodpovednosť iba za svoj život a prestať žiť život toho druhého, povedať nie a rešpektovať svoj vnútorný hlas. Naučte sa vyrovnať so stresom v akejkoľvek podobe.

Zdravie
Ak zabudnete na seba, čiže na svoje telo (strava, cvičenie, prechádzky v prírode), očakávajte problémy s trávením, imunitným systémom alebo vznik alergií.

Rada
Každý deň venujte čas uvoľnenie v podobe strečingu, jogy alebo meditácie. Používajte rozum v rovnováhe s citmi.

Životné číslo 3
Charakterové vlastnosti:
Patríte k mentálne čulým ľuďom, ktorí majú životnú iskru a sú vtipní a tvoriví. Najväčšiu radosť vám robí kontakt s ľuďmi. Dokážete pracovať aj pod vplyvom stresu, ten znásobuje vašu mentálnu energiu.

Čomu sa musíte naučiť:
Správať sa diplomaticky, nekritizovať, neohovárať, úprimne vyjadrovať, čo cítite a neklamať samých seba ani druhých.

Zdravie:
Ak úprimne nevyjadrujete čo cítite, môžete mať rečovú vadu alebo byť chronicky plachý.

Rada:
Venujte sa cvičeniu a pohybujte sa medzi ľuďmi.

Životné číslo 4
Charakterové vlastnosti:
Ste praktický, konzervatívny, spoľahlivý, vyhovuje vám zabehnutá činnosť a neznášate rýchle zmeny.

Čomu sa musíte naučiť:
Spoliehať sa na svoje inštinkty a pocity a veľké kroky premeniť na viac malých. Naučte sa viac dôverovať ostatným.

Zdravie:
Pozor na depresie, nervový systém, bolesti hlavy, krvný tlak a žalúdočné ťažkosti.

Rada:
Pracujte a rovným dielom oddychujte. Od malička by ste sa mali venovať športu.

Životné číslo 5
Charakterové vlastnosti:
Patríte k tým, ktorí sú prístupní k novým myšlienkam a objavom. Ste slobodomyseľný, so záľubou cestujete a spoznávate. Túžite po dobrodružstvách.

Čomu sa musíte naučiť:
Stálosti, trpezlivosti, správnemu prístupu. Naučte sa sebadisciplíne a neobmedzujte druhých. Bohatý je ten, ktorý potrebuje najmenej.

Zdravie:
Ohrozujú vás výkyvy nálad, bolesti hlavy, šije a chrbta. Vášmu zdraviu prospejú pohyb na čerstvom vzduchu a relaxačné cvičenia.

Rada:
Nájdite rovnováhu medzi závislosťou a nezávislosťou. Zo všetkých síl sa snažte priamo vyjadrovať, čo chcete.

Životné číslo 6
Charakterové vlastnosti:
Vystihujú vás slová láska, harmónia, tvorivosť a pokušenie. Je vám umožnené získať v povolaniach veľký pracovný úspech a rozvíjať materiálne stránky života. Patríte k vizionárom a pracujete na tom, aby bol svet lepší.

Čomu sa musíte naučiť:
Ujasniť si, čo je dobré a čo zlé, zladiť svoje najušľachtilejšie ideály so skutočnosťou. Prekonajte svoje sklony k puntičkárstvu.

Zdravie:
Ovláda vás pocit neistoty, túžba po harmonickom vzťahu vo vás vyvoláva stres, čo môže spôsobiť oslabenie organizmu voči infekciám, nachladnutie a chrípku. Máte náklonnosť k simulovaniu chorôb.

Rada:
Sú pre vás ideálne cvičenie s dôrazom na rovnováhu, hudba a tvorivé aktivity. Nejde o to, čo robíte, ale o to, kým ste.

Životné číslo 7
Charakterové vlastnosti:
Vašou silnou stránkou je empatickosť, inteligencia a schopnosť uzdravovať. Vaša hlava sa cíti bezpečnejšie ako duša.

Čomu sa musíte naučiť:
Brať do úvahy dobre mienené rady, nestavať si neprípustné hranice.

Zdravie:
Ak od druhých očakávate veľa, často budete trpieť bolesťami hlavy, nôh a chrbta.

Rada:
Dôverujte inštinktom a svojej intuícii. Snažte sa hovoriť svojmu okoliu, čo cítite v srdci a nie v hlave.

Životné číslo 8
Charakterové vlastnosti:
Máte prirodzené organizačné a riadiace schopnosti, dar spoľahlivého úsudku a hlbšieho pochopenia ľudskej podstaty. Ste uznávaný a pomáhate ostatným.

Čomu sa musíte naučiť:
Podeľte sa o časť svojich darov s ostatnými. Vyjadrujte sa sebavedome a vážte si peniaze. Naučte sa nepodliehať svojím vnútorným obavám a presadzujte svoju silu.

Zdravie:
Vysoká hladina mentálnej energie môže vyvolať napätie, prepracovanosť a rôzne poruchy. Pomôže vám práca s počítačom, relaxačné kurzy, šport a záľuby, v ktorých uplatníte zmysel pre detail.

Rada:
Prevezmite zodpovednosť za každú hojnosť či nedostatok hojnosti vo svojom živote.

Životné číslo 9
Charakterové vlastnosti:
Ste múdry, zodpovedný, viete sa poučiť z vlastných aj cudzích chýb a pomáhate ľuďom okolo seba. Najdôležitejšími hodnotami sú podľa vás láska, pravda a priateľstvo.

Čomu sa musíte naučiť:
Skúste pomáhať len tam, kde vás o to požiadajú a nehaste, čo vás nepáli. Rešpektuje zákony.

Zdravie:
Ak bude vaša analytická myseľ nepokojná, dostavia sa zlý spánok, bolesti hlavy alebo rozpoltenosť.

Rada:
Relaxujte fyzickými aktivitami, rešpektujte názory iných a zistite, čo vás v živote inšpiruje a nasledujte to.

Životné číslo 11
Charakterové vlastnosti:
Ste veľmi tvorivý, patríte k duchovným vodcom na pracovisku. Kvôli vašej vysokej citlivosti vám občas nebudú rozumieť. Ste ľahko zraniteľný a veľakrát využívaný.

Čomu sa musíte naučiť:
Rozlišovať skutočnosť od svojich predstáv, reálne sa ohodnotiť a pretransformovať svoju citlivosť do nejakej činnosti.

Zdravie:
Často ťažko pracujete, ale ak nedosahujete adekvátne výsledky, môžu vás trápiť problémy s trávením.

Rada:
To čo vyslovíte, aj splňte.

Sláva Štefancová v spolupráci s numerologičku Lenkou
Kontakt na numerologičku si môžete vyžiadať v redakcii

    9615

    Súvisiace články