Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Kultúra / 29. október 2020

Tomáš Jetela: Nečakané kontexty a sila emócií

Na českej výtvarnej scéne vo svojej generácii je výnimočný už tým, že je dôsledným figuralistou. Medzi termíny, ktoré u tohto maliara zohrávajú podstatnú úlohu, patrí slovo výraz.

Tomáš Jetela: Nečakané kontexty a sila emócií

Na českej výtvarnej scéne vo svojej generácii je výnimočný už tým, že je dôsledným figuralistou. Medzi termíny, ktoré u tohto maliara zohrávajú podstatnú úlohu, patrí slovo výraz. Expresívny a podmanivý.

Ak máte chuť na chvíľu vystúpiť z reality dnešných dní a viac sa sústrediť na seba a vnímanie pocitov, stavte na umenie. Zaostrite na autorov, ktorí dokážu ísť do hĺbky a dokážu vystihnúť nečakané kontexty. Ako napríklad Tomáš Jetela, ktorý je známy svojimi expresívnymi figurálnymi maľbami. Snaží sa v nich zachyti vnútornú stránku postáv prostredníctvom sústredenosti alebo naopak prázdna v tvári, kam sa spoločne s akcentom na gestikuláciu rúk koncentruje jeho pozornosť. Na druhú stranu zahŕňa osobité expresívne vyjadrovanie, ktoré tvoria fundament jeho vizuálneho oznámenia. Tomáš si vytvoril špecifický formálny prejav založený na slobodnej kombináciu maľby, kresby a koláže.

Tomáš Jetela 661

Znamenie

Maľba prepojená s kresbovou linearitou a výstrižkami z kníh či časopisov je tiež východiskom jeho súčasného vizuálneho rukopisu. Ten sa do značnej miery stal nielen spoľahlivým Jetelovým identifikačným znamením. Jeho spôsob práce je založený na intuitívnosti. To mu umožňuje kreatívne využívať odlišné kvality jednotlivých médií k tomu, aby posilnil emotívnu stránku obrazov, naznačil nečakaný kontext alebo zdôraznil ťažisko svojich kompozícií. Práve nenápadné, ale vo výsledku o to účinnejšie spojenie hry tela s vrstevnatým spôsobom jej formálneho sprostredkovania je podstatou zvláštnej príťažlivosti malieb Tomáša.

Tomas Jetela Konzistence nevinnosti 150 x 100 cm  Tomáš Jetela MG 8510 

Človek

Čo býva námetom? Jeho prácou sú ľudia, respektíve človek. Často sa jedná o solitéry. Hoci ide o postavy, ktoré s autorom nespája žiadna priama väzba, zo spôsobu zobrazovania je zrejmé, že vzťah k nim takmer určite nie je neutrálny. Z tohto pohľadu je možné hovoriť o jeho maľbe aj ako o niečom osobnom až osobnostne vystihujúcom. Ako predloha mu často slúžia svetovo preslávení umelci, pričom zvykne v náznakoch citovať niektoré zo „štýlových manierov“ obľúbených maliarov, či už je to Bacon, Goya alebo Schiele...

Tomáš Jetela Velcí kamarádi 200x150cm

Text: redakcia
Foto: archív T.J.

1370

Súvisiace články