Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Dizajn / 9. október 2021

CE ZA AR 2021 má svojich laureátov!

Prestížne architektonické ocenenie CE ZA AR pozná svojich laureátov za rok 2021. Ceny boli odovzdané a slávnostné vyhlásené v priamom prenose na RTVS, pričom odovzdávanie cien sa konalo v bratislavskej Starej Tržnici.

CE ZA AR 2021 má svojich laureátov!

Prestížne architektonické ocenenie CE ZA AR pozná svojich laureátov za rok 2021. Ceny boli odovzdané a slávnostné vyhlásené v priamom prenose na RTVS, pričom odovzdávanie cien sa konalo v bratislavskej Starej Tržnici.

Pradiareň 1900 bola nominovaná v kategórii Občianske a priemyselné budovy

RODINNÉ DOMY


Nový pohľad na klasický dedinský trojdielny dom. Vynikajú v ňom čisté línie a práca so svetlom. Interiér je v harmónii s detailmi a materiálmi.

„Najmä v prípade bytových a rodinných domov sme si uvedomovali prepojenosť stavieb na okolitú prírodu, záhradu alebo parkovú úpravu. Tiež nás zaujali tie stavby, ktoré sa zaoberali dôslednou materiálovou recykláciou, prípadne uhlíkovou stopou,“ vysvetľuje členka medzinárodnej poroty Bohunka Koklesová.

DOM V

1405020 DSC3018 matejhakar 4ku3 minArchitekti: Martin Skoček, Lucia Miklová 
Krajinný architekt: Michal Marcinov, foto: Matej Hakár 

BYTOVÉ DOMY

Prvá etapa rozsiahleho obytného súboru sa presadila dobrým konceptom urbanistického riešenia.

„Krízu kvality bytovej výstavby spôsobuje niekoľko paralelných javov. Jedným je dlhodobá nenásytnosť trhu, ako na Slovensku, tak aj v Česku, a zároveň stále pomerne nízke nároky zákazníkov v tomto sektore. To vo svojom dôsledku vedie k tomu, že developeri nie sú pod zdravým konkurenčným tlakom a nevytvárajú architektom adekvátny priestor na kvalitnú tvorbu. Znie to možno ako ospravedlnenie architektov, ale obávam sa, že tieto faktory, bohužiaľ, stoja v pozadí tejto situácie,“ zhodnotil člen medzinárodnej poroty, architekt Jakub Cigler.

Bytové domy Kamence, Etapa 1

IMG 5639 PANEL minAteliér SLLA, Architekti: Michal Sulo, Miriam Lišková Krajinní architekti: Ján Augustín, Iveta Augustínová Iné: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová, 
Fotografie: SLLA

FENOMÉNY ARCHITEKTÚRY

Obnova Hradu Hrovec je dokonalým príkladom, ako má obnova historického dedičstva vyzerať. Kombinuje dôsledné poznanie histórie a úctu k pamiatke.

„Okrem sledovania samotnej architektúry bolo zážitkom aj sledovanie výkladu autorov k svojim prácam. Bez zbytočne prikrášlených slov, okázalosti alebo manifestov hovorili vecne o peripetiách tvorivého a realizačného procesu a z každej vety človek cítil, že príčinou tohto jednoznačného úspechu je spomínaný prístup k zadaniu - nad rámec štandardných povinností, zmluvne dohodnutých vzťahov či honorárových limitov. Podobný efekt často badať v prácach, keď si architekti sami sebe stavajú domy – a sami sú sebe návrhármi, investormi aj manažérmi realizácie. Tu však šlo o stavby s verejným dosahom. Nabáda sa úvaha, či by architekti nemali dostávať viac dôvery, samozrejme aj viac zodpovednosti – možno až za rámec svojej profesie, keď práve v takomto režime sa darí vzniku mimoriadnych diel. To však vo všeobecnosti nejde – v tom je tento jav výnimočný a zaslúži si to iba výnimočný architekt, ktorého overil výnimočný výkon,“ vysvetľuje predseda poroty, architekt Peter Moravčík.

Hrad Uhrovec - Hospodárska budova

HRAD UHROVEC 2020 big res 016 minArchitekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský (ateliér ô); Pavol Paulíny, 
Fotografie: Peter Čintalan

INTERIÉR

Interiér zaujal svojim odvážnym, až experimentálnym riešením, ktoré využíva vzdušnosť a veľkorysosť priestoru.

„Osobné nasadenie architekta bolo podľa mňa vždy zásadné, nejde o nejakú zmenu úlohy architekta. Vôľa uplatnená zo strany tvorcov ide často proti iným záujmom a energia a nasadenie môžu veci zásadne pomôcť. Je jasné, že pri drobnejších stavbách, kde je priamejší vzťah, sa dohoda hľadá ľahšie. V prípade väčších investícií je veľa záujmov a architekt sa stáva súčasťou širokého tímu,“ rozpráva architekt Štěpán Valouch.

1903

011 minAteliér Kilo / Honč
, Fotografie: Matej Hakár

EXTERIÉR

Inšpiráciou pre tento projekt bola sídlisková anonymita, ktorá zakrýva skutočný potenciál takýchtoi priestorov. Autori využili nájdené materiály, z ktorých vytvorili plochu, ktorá doslova pozýva k interakcii.

„Verejný priestor sa ešte stále len učíme formovať a hlavne používať. Podobne ako v prípade architektúry, aj tu zohráva kľúčovú úlohu verejný sektor. Stúpajúci trend architektonicko-urbanistických súťaží dáva priestor na opatrný optimizmus“ vysvetľuje architekt Pavol Šilla, člen medzinárodnej poroty.
„Problém vidím v dlhom časovom spektre, ktorý je nutný na realizáciu. Zároveň je krajina médiom, ktorému rozumie ,každý‘. Tak ako v Česku je prístup ku krajine znamením určitej kultúrnej nevyzretosti,“ dodáva člen medzinárodnej poroty, krajinný architekt Vladimír Sitta.

Neformálne mo(nu)menty

ITBROZHLADNA DSC0179 minArchitekti: Kolektív VŠVU
, Fotografie: Šimon Parec

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Projekt školy, aký v našich končinách zrejme namá obdoby. Presahuje štandardy skôl na Slovensku, a dosahuje úroveň tých najlepších v zahraničí. Kladie dôraz na kvalitu priestorov.

„Myslím si, že v tomto prípade sa ukázala veľká priepasť medzi existujúcimi školami na Slovensku a ZŠ Guliver v Banskej Štiavnici. Táto škola nám ukázala, aké dôležité je venovať čas a priestor deťom, vytvoriť im zázemie, ktoré samotné je pre nich inšpiráciou. Je to škola, ktorá zabezpečuje všestranný rozvoj detí, nielen to nevyhnutné pre vzdelanie. A v tom je obrovský rozdiel medzi touto školou a unifikovanými školami so zatvorenými triedami a jednou telocvičňou. Keď si uvedomíte, že na východnom Slovensku sa deti učia v kontajnerových školách, tak Vám je do plaču. Hovoríte si, kto je na Slovensku dôležitejší ako deti? Nikto. V tomto prípade súkromný sektor ukázal štátu, ako sa to má robiť,“ dodáva členka medzinárodnej poroty Bohunka Koklesová.

Súkromná základná škola Guliver

1405020 DSC3018 matejhakar 4ku3 minArchitekti: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak 
Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio

CENA VEREJNOSTI

Svojho víťaza si mohla zvoliť aj verejnosť. Cenu napokon s 3987 hlasmi získal Hrad Uhrovec - Hospodárska budova. 

Hrad Uhrovec - Hospodárska budova

HRAD UHROVEC 2020 big res 006Architekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský (ateliér ô); Pavol Paulíny, 
Fotografie: Peter Čintalan

OCENENIE PATRÓN ARCHITEKTÚRY

Za príkladný prístup k architektúre získalo cenu Patrón architektúry Mesto Trnava. Trnava ukazuje cestu ostatným samosprávam, ktoré rovnakým spôsobom môžu pozdvihnúť zdanlivo banálne priestory sídlisk. Tie majú potenciál po obnove prispieť nielen k zvýšeniu životnej úrovne ich obyvateľov, ale byť aj cestou zodpovedného prístupu k zmierneniu dopadov klimatickej zmeny.

Ocenenie „Patrón architektúry“ udeľuje predstavenstvo Slovenskej komory architektov za osobitný prínos pre rozvoj architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom, ale, naopak, je výsledkom práce osobnosti, miestnej samosprávy alebo inštitúcie, ktorá sa zaslúžila o rozvoj slovenskej architektúry.

Foto: CE ZA AR

910

Súvisiace články