Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Trendy / 7. jún 2012

Vaša netlačená vizitka

Gestá, sú súčasťou prejavu každého človeka. Veľa o ňom povedia.

Vaša netlačená vizitka

7. 6. 2012

2Gestá, sú súčasťou prejavu každého človeka. Veľa o ňom povedia. Pestované, krásne ruky s dokonalými a zdravými nechtami sú prvou vizitkou ešte predtým, ako niekomu dáte tlačenú vizitku, a preto im treba venovať dostatočnú pozornosť. Čo hovoria o kvalite a starostlivosti o nechty majiteľky dvoch prestížnych slovenských firiem?

PhDr. Vlasta Pilmaierová, majiteľka TASHA COSMETICS s.r.o.

Naša spoločnosť pôsobí na Slovensku v nechtovej oblasti od roku 2001.Patrí medzi priekopníkov a nositeľov všetkého pokrokového pre nechty, dôkazom čoho je, že neustále, ako prvá, uvádza na trh najnovšie svetové novinky. K nim patria aj napríklad známe systémy LeChat (USA) Biogély Nobility & Perfect Match Gél – laky, dnes až v 70 trendových farbách. Vsadili sme na kvalitu a nechtové štúdiá, ktorým rovnako ide o kvalitné služby pre svojich zákazníkov a ktoré sa rozhodli pracovať s týmito systémami. Tak s Perfect Match urobia semipermanentnú manikúru a krásne nechty za krátky čas technikou lakovania. Takto upravené nechty vydržia žene na rukách 3 až 4 týždne v závislosti od ich rastu. Súčasným trendom sú kratšie jednofarebné nechty, maximálne francúzska manikúra. Perfect Match Gél-laky poskytujú širokú škálu farieb, nepraskajú a neolupujú sa. Dáma má tak upravené nechty počas celého mesiaca.

Čo ma však trápi, je skutočnosť, že mnohé nechtové dizajnérky nemajú vo svojej výbave dostatok  pilmaierova
takýchto farieb, a tak ich nemôžu svojim klientkam odporučiť. Preto vzniká dojem, že slovenské ženy nechcú iné, než prírodné odtiene. Je to o postoji predovšetkým odborníka, ktorý by mal vedieť, čo sa hodí pre tú ktorú vekovú kategóriu žien a hlavne čo je inn a čo žene, bez ohľadu na vek, môže pozdvihnúť sebavedomie. Salón, s ktorým spolupracujeme a na ktorý chceme touto cestou poukázať, ponúka klientkam Perfect Match vo všetkých farbách.

Mária Bernáthová, majiteľka salónu ProLook, ktorej sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok.

Kedy vznikol Váš salón a čo v ňom zákazníčkam poskytujete?

The Nail Club funguje na slovenskom trhu od roku 2004. Podľa mňa dovtedy ženy uprednostňovali starostlivosť o nechty skôr
v domácom prostredí. Tu nastala pre mňa výzva, urobiť z tejto oblasti väčší komfort a ponúknuť ženám servis so všetkým čo
k tomu patrí. Nechtový dizajn bol veľkým lákadlom. Odvtedy prešiel mnohými zmenami a stále sa posúva vpred. My, v našom salóne, pozorne sledujeme všetky novinky a je veľmi príjemné vidieť, koľko možností trh ponúka a ako ich ženy rady využívajú.


Salóny s nechtovým dizajnom sa odvtedy dosť rozšírili, čím sa odlišuje ten Váš od ostatných?

Ako som spomínala v úvode, na Slovensku bol citeľný deficit salónov, ktoré by poskytovali komplexné služby. Dodnes sa nesie v povedomí ľudí myšlienka, že nechtové štúdiá sa zameriavajú iba na poskytovanie služieb spojených s modelovaním gélových, či akrylových nechtov.
The Nail Club funguje na trhu už deviaty rok a my sme vytvorili koncept, ktorý v sebe zahŕňa poskytovanie starostlivosti na základe individuálnych potrieb jednotlivých klientov. Každá naša zákazníčka má u nás založenú svoju osobnú kartu, do ktorej sa jej zaznamenávajú všetky vykonané úkony. Máme vytvorenú vlastnú databázu, lojalitný a klubový program, kontaktnú stratégiu... Nechcem sa o tom bližšie rozširovať, nakoľko je to naše vlastné know how – a tým sme odlišní.

3

Aspoň trochu nám môžete priblížiť ako fungujete?

I napriek tomu, že žijeme v 21.storočí a sme neustále atakovaní novými módnymi trendmi, klasická manikúra a pedikúra sa stále považujú za nadštandardné služby. Z môjho pohľadu ju využíva pomerne malé percento ľudí. Túto informáciu máme podloženú aj štatistickými údajmi, ktoré sme získali prieskumom v radoch našich zákazníčok. Výsledky jednoznačne hovoria, že manikúra a pedikúra je kladená na miesto za kozmetickými a kaderníckymi službami. Preto aktívne pracujeme na tom, aby sme klišé nechtový salón = umele nechty, odbúrali z povedomia našich zákazníkov. Postupnými krokmi už badáme zmenu v dopyte a sme radi, že sme na to pripravení. Snažíme sa tak uspokojiť potreby a neustále sa zvyšujúce nároky už dosť širokej skupine ľudí, ktorá pochopila o čom je nechtový salón...

Podľa Vašich slov je vidieť, že sa snažíte byť inn, sledujte všetko, čo sa týka tejto oblasti a ste naklonená novým trendom? Čo pre obohatenie Vašich služieb najviac využívate?

Je to pravda. Tak napríklad keď cestujem do nejakej krajiny, nevyhnem sa priamemu záujmu o návštevu takýchto salónov. Toto je pre mňa vždy najlepšia škola. Všímam si novinky, trendy ale aj tu ma vie ešte stále prekvapiť niečo negatívne, ako napríklad to, že zákazníčky sú ochotné akceptovať v salónoch nedostatočnú hygienu a neprofesionálny prístup. Napríklad pri návšteve jedného známeho salónu na Miami v USA som očakávala starostlivosť, akú vídame v hollywoodských filmoch. Na moje prekvapenie, som po 10 minútach vstala od zaprášeného a znečisteného stola. Pochopila som, že poriadok vnímame automaticky, ale neporiadok v nás oveľa intenzívnejšie zarezonuje. Už aj preto v našom salóne kladieme veľký dôraz na to, aby sa u nás zákazníci cítili komfortne a neboli zaťažovaní rušivými podnetmi, medzi ktoré patrí aj neporiadok.

Spomínali ste vývoj a módne trendy. Kto tvorí vašu klientelu?

Podstatnú časť našej klientely tvoria ženy, ktoré potrebujú v rámci svojho pracovného zaradenia reprezentovať. Keďže čas je pre ne veľkým „pánom" ich najdôležitejšou požiadavkou je čo najrýchlejšie využiť všetky služby, ktoré ponúkame. Tieto požiadavky ma inšpirovali k tomu, aby som vytvorila koncept a prispôsobila služby tak, aby zákazníčka odchádzala zo salónu s jednou tretinou ušetreného času. Má to výbornú odozvu! Je pravdou, že to si vyžaduje permanentne sledovať módne trendy a čo je najdôležitejšie - najnovšie technologické postupy, ktoré sa neustále vyvíjajú a zrýchľujú celý proces.

1

Je v tejto oblasti nejaká novinka?

V spolupráci s firmou TASHA COSMETICS prinášame zákazníčkam revolučnú semi-permanentnú manikúru. Je to absolútna novinka na našom trhu. V preklade to znamená, že v priebehu niekoľkých minút odchádza od nás zákazníčka s dokonale upravenými aj nalakovanými nechtami. Pracujeme s dvomi revolučnými systémami z ponuky TASHA COSMETICS a to LeChat Perfect Match alebo LED&GO One Step gél-lak. Ide o maximálne zjednodušenú formu úpravy nechtov géllakovou technikou, ktorá umožňuje fixáciu laku. Trvácnosť sa predlžuje v priemere až o desať dní a samotný čas strávený v salóne je omnoho kratší, keďže nechty sa vytvrdzujú v špeciálnej LED lampe iba 30 sekúnd, oproti pôvodným trom minútam. Pridanou hodnotou je v tomto prípade aj súčasne najžiadanejší prirodzený vzhľad nechtov. Čas tak ušetríme sebe a čo je hlavné, aj najmä uponáhľaným zákazníčkam.

Môžete na záver niekoľkými slovami inšpirovať dámy a pánov k tomu, aby začali využívať služby vo všeobecnosti.

Súčasná rýchla doba si vyžaduje pripravených ľudí, ktorí okrem vedomostí a vystupovania, ovplyvňujú aj svojim vzhľadom. O ten sa treba starať, preto, nech využívajú služby, ktoré im budú v tomto smere nápomocné. Musia však vedieť, že kvalita, hygiena, profesionálny prístup a najmä znalosť produktov, ktoré im salóny poskytujú, sú na dobrej úrovni. Možno to znie ako fráza ale keď sa zamyslia nad ich obsahom, zistia, že toto sú najčastejšie nedostatky, na ktoré môžu v salónoch „naraziť" a v niektorých prípadoch aj na ne doplatiť. Majú plné právo vyžadovať kvalitné služby, majú plné právo nechať sa rozmaznávať a vychutnať si každú chvíľu, ktorá je spojená so starostlivosťou o nich. Ešte stále platí staré ale dobré: „Náš zákazník – náš pán!"

Na záver pár slov dodala ešte aj Dr. Pilmaierová

Trh je dnes presýtený ponukami v tejto oblasti. Nie som si však istá, že by bol presýtený kvalitnými službami. Robiť prácu nechtového dizajnéra môžeme prirovnať k módnym návrhárom. Keby ženy boli s kvalitou služieb spokojné, asi by upustili od vlastnej úpravy nechtov doma. Byť majstrom vo svojej práci, to si vyžaduje od nechtovej dizajnérky oveľa viac. Mala by sústavne kráčať s trendmi a neustále si zvyšovať svoju kvalifikáciu. A poskytovať služby k maximálnej spokojnosti zákazníkov. 

 

    7254

    Súvisiace články