Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Voľný čas / 22. október 2012

AXA Fond opäť podporí mladých a nadaných

Mladí a nadaní zo sociálne znevýhodnených rodín majú opäť šancu získať takmer 30-tisíc eur. Stačí, ak ich baví veda a výskum a preukazujú v tejto oblasti relevantné výsledky.

AXA Fond opäť podporí mladých a nadaných

22.10.2012

Mladí a nadaní zo sociálne znevýhodnených rodín majú opäť šancu získať takmer 30-tisíc eur. Stačí, ak ich baví veda a výskum a preukazujú v tejto oblasti relevantné výsledky. Na ich prihlášky čaká AXA Fond najneskôr do 31. októbra 2012.

AXAfond_01
Ako získať finančnú podporu na realizáciu projektov z AXA Fondu? Mladí ľudia zo sociálne slabších rodín spĺňajúci podmienky, musia na adresu AXA Fondu poslať riadne vyplnenú prihlášku. Ak si nevedia predstaviť svoj život bez matematiky, fyziky či chémie, majú šancu uspieť.

„V rámci aktivít spoločenskej zodpovednosti je program AXA Fond našou prioritou. Mať talent je skvelým základom pre štart. No nestačí stáť na jednom mieste. Je nevyhnutné svoje nadanie rozvíjať, ďalej sa vzdelávať a učiť sa nové veci. Uvedomujeme si, že všetci nemajú pre svoj odborný rast vytvorené optimálne podmienky. Preto im chceme pomôcť," hovorí Peter Socha, prevádzkový riaditeľ AXA ČR a SR.

AXAfond_02
V prvom ročníku podporil program talentovaných ľudí s hmatateľnými výsledkami v oblasti vedy a výskumu. „Aj vďaka AXA Fondu som mal možnosť realizovať študentské výjazdy do rakúskych a holandských vidieckych sídiel vrámci môjho projektu Spolu za krajšiu dedinu. Reprezentoval som Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre na Valnom zhromaždení Európskej federácie pre krajinnú architektúru a odprezentoval som výsledky mojej tvorby na Medzinárodnej konferencii krajinných architektov vo Švédsku," hovorí Attila Tóth, jeden z úspešných finalistov AXA Fondu, ktorý zároveň získal Cenu dekanky za najlepšiu diplomovú prácu.

AXAfond_03

Prioritou veda a výskum
Hlavnými oblasťami podpory sú v rámci vedy a výskumu odbory ako napríklad ekonómia, fyzika, chémia, matematika, biológia a podobne. So žiadosťou o pomoc nájsť potencionálnych príjemcov podpory oslovila AXA vzdelávacie inštitúcie, mestá a obce a širokú verejnosť. „Pre zapojenie sa do programu je potrebné poslať vyplnenú prihlášku do 31. októbra 2012. O víťazných projektoch rozhodne porota a priazeň verejnosti," uzatvára Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa finančnej skupiny AXA v SR.

Kritériá záujemcu:

  • vek do 26 rokov;
  • občan SR s trvalým pobytom na území SR;
  • rodinný mesačný príjem nepresahuje 1,5 násobok minimálnej mzdy stanovenej nariadením vlády č. 343/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2012 (t.j. 490,80 Eur);
  • žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských záujmových činnostiach.

Ak poznáte niekoho talentovaného, môžete ho prihlásiť cez aplikáciu na facebooku: www.facebook.com/AXASlovensko

Všetky nevyhnutné informácie a podklady na stiahnutie o AXA Fonde nájdete TU.

zdroj: AXA fond    3715

    Súvisiace články