Top Fashion Bar
Kúpiť predplatné Search
Kúpiť predplatné

Voľný čas / 24. august 2011

Na bicykli naprieč Slovenskom

Práca a hektický životný štýl v posledných rokoch zatlačili do úzadia koníčky i aktívne trávenie voľného času. Akoby sme zabudli, že zo zhonu treba občas „vypadnúť" - zamknúť auto, firmu a oddýchnuť si.

Na bicykli naprieč Slovenskom

Práca a hektický životný štýl v posledných rokoch zatlačili do úzadia koníčky i aktívne trávenie voľného času. Akoby sme zabudli, že zo zhonu treba občas „vypadnúť" - zamknúť auto, firmu a oddýchnuť si. Jedným z najzdravších spôsobov práve takéhoto relaxu je pohyb na bicykli a cykloturistika.

Neodmysliteľným čarom jazdy je dokonalé spojenie s prostredím, v ktorom sa človek pohybuje – vníma okolie, načúva spevu vtákov, cíti vôňu jarných kvitnúcich stromov alebo zrána čerstvo napečeného chleba...

mapa
V 90-tych rokoch sa aj na Slovensko dostal horský bicykel, ktorý úplne zmenil spôsob pohybu v teréne a jeho dostupnosť, ale aj pohľad na cykloturistiku. Dovtedy sa naše asfaltky a výnimočne aj lesné cestičky hemžili Favoritmi, Eskami a Ukrajinami. V roku 1994 vznikla aj na Slovensku organizácia – Slovenský cykloklub (SCK) – ktorá vypracovala systém značenia cykloturistických trás, postupne ich značí, buduje a legalizuje. Vyznačené trasy v mestách, horách i na poliach ponúkajú nádherné putovanie po Slovensku domácim i cudzincom. Záleží len na nich, čo chcú vidieť a či si zvolia dlhú trasu a jej etapové putovanie, alebo či sa zložia na jednom mieste a odtiaľ podniknú výlety.
Cestovný „cykloruch" sa u nás len prebúza
Úspešnosť cykloturizmu na Slovensku závisí od spojenia troch faktorov – zaujímavej cyklosiete, krásnych námetov na potulky a spoznávanie krajiny a od myslenia ľudí. Pri plnení prvého sa pomaly blížime k civilizovanej Európe, aj námetov ponúka naša príroda až – až. Len v napíňaní tretieho faktora hlboko zaostávame. Ľudia si len pomaly uvedomujú, že bicykel už nie je len prostriedok na dochádzanie do práce. Najmä horský bicykel je účinný nástroj aktívneho pohybu, oddychu, relaxácie, a tým aj cestovného ruchu. Rozdielna je aj spolupráca cyklistických organizácií so sieťou služieb – dobrá je v miestach tradičných turistických destinácií, slabšia mimo nich. Majitelia ubytovacích a stravovacích zariadení totiž ešte stále len objavujú prínos cykloturistiky. Bicykel má však veľa výhod. Je malý, a tak sa na ňom cyklista dostane skoro všade. Prirodzene, to závisí hlavne od fyzickej zdatnosti „motora" – teda jazdca, ktorý na ňom šliape. V dnešnej dobe je to aj veľmi energeticky nenáročný prostriedok a jazdec je pánom svojho času. Netrápi sa cestovnými poriadkami ani spojeniami, môže si odbočiť kdekoľvek, kedykoľvek a môže si voľne plánovať a reťaziť miesta, ktoré navštívi. Samozrejme, slová jazdiť kdekoľvek a kedykoľvek sú spojené s dodržiavaním zákonov, vyhlášok a nariadení.
Na bicykli naprieč Slovenskom
bicykel2
Na Slovensku je riadne zlegalizovaná a vyznačená vyše 9-tisíc kilometrová sieť. Vyznačené cyklotrasy sa delia na trasy pre cestné bicykle a trasy pre horské bicykle. Červenou farbou sú označené diaľkové cyklomagistrály, modrou a zelenou regionálne cyklotrasy a žltou krátke trasy a spojky. Písmeno „C" v príslušnej farbe ďalej vyznačuje príslušné trasy. Na Slovensku máme v súčasnosti viac ako 30 diaľkových cyklomagistrál. Tieto trasy častokrát vedú viacerými okresmi a krajmi. Najdlhšie súvislé putovanie po Slovensku možno absolvovať po vyznačenej cyklotrase naprieč Slovenskom. Ak teda cyklista vyštartuje z Komárna, môže sa po sieti značených cyklomagistrál Dunajská cyklocesta, Moravská cyklocesta, Malokarpatská, Vážska, Kysucká, Oravská, Liptovská, Popradská alebo Hornádska cyklomagistrála dostať cez Bratislavu – Vrbové – Trenčín – Žilinu a Ružomberok až do Popradu alebo do Spišskej Novej Vsi. Trasa má dĺžku okolo 750 km a je prepojená s viacerými odbočkami na hraničné priechody. Od roku 2003 SCK systematicky vylepšuje aj kvalitu cyklotrás najmä osadením prvkov drobnej cykloturistickej infraštruktúry. Patria k nim aj odpočívadlá, veľkoplošné mapy a panely označujúce pamiatky a zaujímavosti. Najlepšie vybavená sieť je v okolí Myjavy, oblasti Veľkej Javoriny a Bradla.
Ktoré cyklotrasy najviac lákajú turistov?
K najznámejším cyklomagistrálam popri riekach patria Dunajská cyklocesta, Vážska cyklomagistrála, Okolo rieky Moravy a Moravská cyklocesta, ako aj cyklotrasa pri rieke Poprad medzi mestami Poprad – Svit. Pre cestné bicykle so zameraním na spoznávanie prírody a pamiatok sú vhodné Kopaničiarska, Kysucká, Oravská a Turčianska cyklomagistrála, Bojnický cyklookruh, Karpatská cyklocesta a Chodník ikon (drevené kostolíky) na východnom Slovensku.
Zaujímavou novovznikajúcou tematickou cyklotrasou je Hradná cesta, ktorá na západnom Slovensku vedie sčasti po značených a sčasti po odporúčaných trasách. Hlavným zámerom je nasmerovať návštevníkov z Bratislavy poza Žilinu pod Strečno a späť, po oboch stranách Váhu a Malých Karpát. Na tejto trase je skutočne čo vidieť – zámky, pamiatky, múzeá, mestské rezervácie – a je skvelým námetom aj na viac ako týždennú dovolenku. K najkrajším a najlepšie značeným trasám pre horské bicykle patrí Okruh okolo Poľany, Cyklomagistrála Slovenský kras a súbor cyklotrás v okolí Terchovej alebo v Súľove-Hradnej.
Slovensko je v Európe jedinečné trasami nad pásmom lesa
Trasy nad pásmom lesa v prekrásnom horskom prostredí patria k vrcholom cykloputovania na Slovensku a je povinnosťou každého cyklistu dodržiavať podmienky pohybu v príslušnom národnom parku. K najkrajším patrí liptovský hrebeň Veľkej Fatry z Ružomberka pod Smrekovicu, hrebeňovka Spišskej Magury, hrebeňovka Skorušiny, súbor cyklotrás v národných parkoch Vysoké a Nízke Tatry, Pieniny, Veľká Fatra, Slovenský raj, Slovenský kras a Východné Karpaty.
Naše trasy majú aj niekoľko kuriozít. Cyklotrasou naprieč Slovenskom sa dá dostať k „Nultému cyklopoludníku" v obci Podolie. V tamojšom Parku miniatúr Matúšovho kráľovstva je okrem modelov slovenských hradov aj „bod nula", z ktorého 22 cyklotabuliek naviguje cykloturistu do 44 miest Slovenska, do ktorých sa odtiaľ dá po značenej cyklotrase zájsť. Detva je zas známa „Cykloturistickým stredom Slovenska". Križuje alebo vychádza odtiaľ päť diaľkových cyklomagistrál. Miesto s najväčším počtom cyklotrás, vychádzajúcich z jedného miesta, sa nachádza pred kostolom v Terchovej


RNDr. Juraj Hlatký, Csc.

    8792

    Súvisiace články